Υαλοκαθαριστήρας Ergotec Ninja 105εκ Unger
Υαλοκαθαριστήρας Ergotec Ninja 105εκ Unger
69,97 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή για καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων και με ράγα από αλουμίνιο αεροσκαφών T6 για με ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στο τζάμι
Υαλοκαθαριστήρας Ergotec Ninja 105εκ Unger
yalokatharistiras_ergotec_ninja
46,88 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή για καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων και με ράγα από αλουμίνιο αεροσκαφών T6 για με ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στο τζάμι
Υαλοκαθαριστήρας Ergotec Ninja 105εκ Unger
Υαλοκαθαριστήρας Ergotec Ninja 35εκ Unger
49,39 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή για καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων και με ράγα από αλουμίνιο αεροσκαφών T6 για με ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στο τζάμι
Υαλοκαθαριστήρας Ergotec Ninja 105εκ Unger
Υαλοκαθαριστήρας Ergotec Ninja 55εκ Unger
52,49 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή για καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων και με ράγα από αλουμίνιο αεροσκαφών T6 για με ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στο τζάμι
Υαλοκαθαριστήρας Ergotec Ninja 105εκ Unger
Υαλοκαθαριστήρας Ergotec Ninja 65εκ Unger
59,93 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή για καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων και με ράγα από αλουμίνιο αεροσκαφών T6 για με ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στο τζάμι
Υαλοκαθαριστήρας Ergotec Ninja 105εκ Unger
Υαλοκαθαριστήρας Ergotec Ninja 75εκ Unger
63,90 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή για καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων και με ράγα από αλουμίνιο αεροσκαφών T6 για με ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στο τζάμι
Υαλοκαθαριστήρας Ergotec Ninja 105εκ Unger
Υαλοκαθαριστήρας Ergotec Ninja 92εκ Unger
69,70 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή για καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων και με ράγα από αλουμίνιο αεροσκαφών T6 για με ομοιόμορφη κατανομή πίεσης στο τζάμι
No image set
No image set
No image set
No image set
ungespastoplires
36,87 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή και ανοιξείδωτη ράγα
ungespastoplires
37,30 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή και ανοιξείδωτη ράγα
ungespastoplires
39,10 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή και ανοιξείδωτη ράγα
ungespastoplires
42,49 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή και ανοιξείδωτη ράγα
ettoresuperchannelplires
49,30 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή και ράγα αλουμινίου
ettoresuperchannelplires
50,44 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή και ράγα αλουμινίου
ettoresuperchannelplires
52,08 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή και ράγα αλουμινίου
ettoresuperchannelplires
59,28 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή και ράγα αλουμινίου
ettoresuperchannelplires
61,23 €
Υαλοκαθαριστήρας με σπαστή λαβή και ράγα αλουμινίου