Το 1992 καθιερώθηκε στην Ευρώπη η σήμανση προϊόντων ώστε οι καταναλωτές να ξεχωρίζουν προϊόντα τα οποία είναι κατασκευασμένα με τους πιο αυστηρούς κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό κάνει την διαφορά ανάμεσα σε κοινά οικολογικά προϊόντα και σε προϊόντα με τη σήμανση ECOLABEL FLOWER.