Γερμανική λίστα απολυμαντικών και αντιμυκητιακών για χρήση σε χώρους όπου τηρούνται αυστηρές υγειονομικές προδιαγραφές (νοσοκομεία, γηροκομεία, βρεφικοί σταθμοί, σχολεία).