Λεπτομέρειες προϊόντος

9,28 €
Διαθέσιμο απόθεμα - Άμεση αποστολή
Απορρυπαντικό και στεγνωτικό 2 σε 1 για γυάλινα σκεύη και φλιτζάνια καφέ για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων κι επαγγελματικά πλυντήρια ποτηριών, με ενσωματωμένο δοσομετρητή εξασφαλίζει την σωστή ποσότητα χρήσης και προσφέρει οικονομία κι ευκολία στην χρήση
 • Απορρυπαντικό και στεγνωτικό 2 σε 1, πρακτικό καθώς δεν χρειάζεται να αποθηκεύετε, δοσομετράτε και χρησιμοποιείτε 2 διαφορετικά προϊόντα για το πλύσιμο σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων και ποτηριών
 • Για γυάλινα σκεύη και φλιτζάνια καφέ για επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων κι επαγγελματικά πλυντήρια ποτηριών
 • Κατάλληλο και για σκληρά νερά
 • Με ενσωματωμένο δοσομετρητή εξασφαλίζει την σωστή ποσότητα χρήσης και προσφέρει οικονομία στην χρήση
 • Ακατάλληλο για οικιακά πλυντήρια πιάτων και ποτηριών
 • PH 14
 • Συνιστώμενη Δοσολογία : Αραιώστε από 0,5 έως 1,5 g ανά λίτρο νερού, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού και τον βαθμό δυσκολίας του πλυσίματος.
 • Τρόπος Χρήσης : Χρησιμοποιήστε το μόνο σε επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων ή επαγγελματικά πλυντήρια ποτηριών ρίχνοντας την καθορισμένη δόση απευθείας μέσα το συρτάρι ή χρησιμοποιώντας αυτόματα συστήματα δοσομέτρησης.
 • Να μην γίνεται ανάμειξη ή χρήση σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν. 
 • Προϊόν για επαγγελματική χρήση

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Κίνδυνος

 • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
 • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα κι οφθαλμικές βλάβες.

     

  Δηλώσεις προφυλάξεων

 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.
     
 • P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
 • P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
 • P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P390 Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

   

   

  *Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Nα τηρείτε τη δοσολογία, τον τρόπο χρήσης και τα μέτρα προφύλαξης, όπως αυτά αναγράφονται στα δεδομένα ασφαλείας και στην ετικέτα του προϊόντος