Λεπτομέρειες προϊόντος

4,74 €
Περιορισμένο Απόθεμα - Θα γίνει έλεγχος κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας
Έτοιμο προς χρήση παπί αφαλατικό καθαριστικό για τον καθαρισμό της λεκάνης της τουαλέτας, με παχύρευστη σύνθεση του και η κλίση στο λαιμό επιτρέπει στο προϊόν να φθάσει σε όλα τα σημεία της λεκάνης της τουαλέτας χωρίς κόπο, με οικολογική πιστοποίηση Ecolabel
 • Έτοιμο προς χρήση παπί αφαλατικό καθαριστικό για τον καθαρισμό της λεκάνης της τουαλέτας, του και η κλίση στο λαιμό επιτρέπει στο προϊόν να φθάσει σε όλα τα σημεία της λεκάνης της τουαλέτας χωρίς κόπο, με οικολογική πιστοποίηση Ecolabel
 • Με παχύρευστη σύνθεση
 • Φιάλη με κλίση στον λαιμό για να φθάνει σε όλα τα σημεία της λεκάνης
 • Δρα πολύ γρήγορα
 • Αριθμός Πιστοποίησης Ecolabel : EU Ecolabel IT/020/022
 • PH > 2,5
 • Συνιστώμενη Δοσολογία : Έτοιμο προς χρήση
 • Τρόπος Χρήσης : Πιέστε μια μικρή ποσότητα αναραίωτου προϊόντος στα τοιχώματα της λεκάνης και κάτω από το χείλος. Αφήστε να δράσει για λίγα λεπτά,τρίψτε και βουρτσίστε όπου χρειάζεται και μετά ξεπλύνετε. Αποφύγετε τη χρήση σε μάρμαρο και φυσική πέτρα.
 • Να μην γίνεται ανάμειξη ή χρήση σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν
 • Προϊόν για επαγγελματική χρήση
 •               

   

  Συμβατότητα Υλικών & Επιφανειών

    Κύρια Χρήση Σε:  Κεραμικά πλακίδια, Laminates, Ανοξείδωτο

    Συμβατό Με: Terracotta, Linoleum, Καουτσούκ, PVC, Γυαλί, Χαλκός

    Μη Συμβατό Με: Μάρμαρο, Φυσική πέτρα, Τσιμέντο, Φυσικό ξύλο, Υφάσματα, Χαλιά, Ταπετσαρίες, Αλουμίνιο, Ασήμι

   

  Δηλώσεις επικινδυνότητας

 • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα κι οφθαλμικές βλάβες
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

        

  Δηλώσεις προφυλάξεων

 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια
   
 • P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ.
 • P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά) : Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
 • P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

   

  *Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Nα τηρείτε τη δοσολογία, τον τρόπο χρήσης και τα μέτρα προφύλαξης, όπως αυτά αναγράφονται στα δεδομένα ασφαλείας και στην ετικέτα του προϊόντος