Λεπτομέρειες προϊόντος

5,41 €
Διαθέσιμο απόθεμα - Άμεση αποστολή
Έτοιμο προς χρήση πολύ ισχυρό όξινο απορρυπαντικό αφαλάτωσης, απολίπανσης κι αρχικού καθαρισμού, με οικολογική πιστοποίηση Ecolabel
 • Όξινο απορρυπαντικό αφαλάτωσης και απολίπανσης
 • Δεν περιέχει επιθετικά οξέα
 • Ανανεώνει τις μεταλλικές επιφάνειες
 • Εξαλείφει γρήγορα τα άλατα και τα βιολογικά υπολείμματα σαπουνιού, λεκέδες σκουριάς, ουρόλιθο, ίχνη τσιμέντου και γύψου
 • Ιδανικό για προγράμματα HACCP 
 • Αριθμός Πιστοποίησης Ecolabel : EU Ecolabel IT/020/022
 • PH > 2,5
 • Συνιστώμενη Δοσολογία : Έτοιμο προς χρήση
 • Τρόπος Χρήσης : Ψεκάστε το αδιάλυτο προϊόν απευθείας πάνω στην επιφάνεια που θέλετε να καθαριστεί. Σκουπίστε με ένα σφουγγάρι,φορώντας γάντια και ξεπλύνετε καλά με κρύο νερό.
 • Να μην γίνεται ανάμειξη ή χρήση σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν
 • Προϊόν για επαγγελματική χρήση
 •               

   

  Συμβατότητα Υλικών & Επιφανειών

    Κύρια Χρήση Σε:  Κεραμικά πλακίδια, Terracotta, Γυαλί, Ανοξείδωτο

    Συμβατό Με: Linoleum, Καουτσούκ, PVC, Laminates, Ασήμι, Χαλκός

    Μη Συμβατό Με: Μάρμαρο, Φυσική πέτρα, Τσιμέντο, Φυσικό ξύλο, Υφάσματα, Χαλιά, Ταπετσαρίες, Αλουμίνιο

   

  Δηλώσεις επικινδυνότητας

 • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα κι οφθαλμικές βλάβες
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη

        

  Δηλώσεις προφυλάξεων

 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια
   
 • P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ.
 • P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά) : Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
 • P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

   

  *Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Nα τηρείτε τη δοσολογία, τον τρόπο χρήσης και τα μέτρα προφύλαξης, όπως αυτά αναγράφονται στα δεδομένα ασφαλείας και στην ετικέτα του προϊόντος