κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
5,08 €
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
5,59 €
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
4,70 €
Για στεγνό γυάλισμα
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
5,82 €
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
4,70 €
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
pad_green_10in
5,37 €
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
6,71 €
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
6,71 €
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
6,71 €
Για στεγνό γυάλισμα
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
8,73 €
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
6,71 €
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
pad_green_12in
6,71 €
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
8,73 €
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
8,73 €
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
8,73 €
Για στεγνό γυάλισμα
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
11,64 €
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
8,73 €
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
pad_green_14in
8,73 €
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
9,35 €
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
9,35 €
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
9,35 €
Για στεγνό γυάλισμα
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
11,64 €
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
9,35 €
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
pad_green_15in
9,35 €
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
10,53 €
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
10,53 €
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
10,53 €
Για στεγνό γυάλισμα
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
13,43 €
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
10,53 €
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
10,53 €
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
11,18 €
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
11,18 €
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
11,18 €
Για στεγνό γυάλισμα
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
14,63 €
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
11,18 €
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
pad_green_17in
11,18 €
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
12,76 €
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
12,76 €
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
12,76 €
Για στεγνό γυάλισμα
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
16,34 €
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
12,76 €
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
pad_green_18in
12,76 €
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
14,00 €
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
13,88 €
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
13,88 €
Για στεγνό γυάλισμα
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
17,91 €
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
13,88 €
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
pad_green_20in
13,88 €
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
17,91 €
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
17,91 €
Για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
17,91 €
Για στεγνό γυάλισμα
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
21,48 €
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
14,56 €
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
pad_green_22in
17,91 €
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό