κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
4,70 €
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
5,59 €
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
Για στεγνό γυάλισμα
4,70 €
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
5,82 €
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
4,70 €
pad_green_10in
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
5,37 €
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
6,71 €
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
6,71 €
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
Για στεγνό γυάλισμα
6,71 €
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
8,73 €
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
6,71 €
pad_green_12in
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
6,71 €
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
8,73 €
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
8,73 €
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
Για στεγνό γυάλισμα
8,73 €
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
11,64 €
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
8,73 €
pad_green_14in
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
8,73 €
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
9,35 €
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
9,35 €
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
Για στεγνό γυάλισμα
9,35 €
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
11,64 €
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
9,35 €
pad_green_15in
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
9,35 €
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
10,53 €
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
10,53 €
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
Για στεγνό γυάλισμα
10,53 €
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
13,43 €
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
10,53 €
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
10,53 €
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
11,18 €
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
11,18 €
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
Για στεγνό γυάλισμα
11,18 €
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
14,63 €
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
11,18 €
pad_green_17in
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
11,18 €
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
12,76 €
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
12,76 €
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
Για στεγνό γυάλισμα
12,76 €
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
16,34 €
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
12,76 €
pad_green_18in
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
12,76 €
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
14,00 €
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Χαμηλής σκληρότητας για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
13,88 €
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
Για στεγνό γυάλισμα
13,88 €
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
17,91 €
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
13,88 €
pad_green_20in
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
13,88 €
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Υψηλής σκληρότητας για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
17,91 €
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Για ελαφρύ καθαρισμό & spray-buffing γυάλισμα
17,91 €
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
Για στεγνό γυάλισμα
17,91 €
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
Πολύ σκληρή για αφαίρεση επιστρώσεων, παρκετινών, σκληρής βρωμιάς
21,48 €
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
Μεσαίας σκληρότητας για καθαρισμό με ψεκασμό (spray-buffing)
14,56 €
pad_green_22in
Μεσαίας σκληρότητας για υγρό καθαρισμό
17,91 €