Θήκη Χειροπετσέτας Ρολό Tork 551000
Θήκη Χειροπετσέτας Ρολό Tork 551000
Συσκευή μηχανική πλαστική λευκή
110,24 €
Βάση Χειροπετσέτας Ρολό H1 Tork 551008
Θήκη Χειροπετσέτας Ρολό Tork 551008
Συσκευή μηχανική πλαστική μαύρη
110,24 €
Βάση Χειροπετσέτας Ρολό Tork 551100
Βάση Χειροπετσέτας Ρολό Tork 551100
Συσκευή με φωτοκύτταρο πλαστική λευκή
184,02 €
Βάση Χειροπετσέτας Ρολό H1 Tork 551108
Βάση Χειροπετσέτας Ρολό Tork 551108
Συσκευή με φωτοκύτταρο πλαστική μαύρη
184,02 €
Θήκη Χειροπετσέτας σε Ρολό Tork 460001
Θήκη Χειροπετσέτας σε Ρολό Tork 460001
Ανοξείδωτη συσκευή με φωτοκύτταρο
273,98 €
Θήκη Χειροπετσέτας Tork 460005
Θήκη Χειροπετσέτας Tork 460005
Ανοξείδωτη επιτραπέζια συσκευή
78,07 €
Θήκη Χειροπετσέτας H2 Tork 552200
Θήκη Χειροπετσέτας Tork 552200
Συσκευή επιτραπέζια πλαστική λευκή
49,43 €
Θήκη Χειροπετσέτων Tork 552208
Θήκη Χειροπετσέτων Tork 552208
Συσκευή επιτραπέζια πλαστική μαύρη
49,43 €
Θήκη Χειροπετσέτας Tork 552200
Θήκη Χειροπετσέτας Tork 552200
Συσκευή πλαστική λευκή
36,83 €
Θήκη Χειροπετσέτων Tork 552008
Θήκη Χειροπετσέτων Tork 552008
Συσκευή πλαστική μαύρη
36,83 €
Θήκη Χειροπετσέτας Tork 460004
Θήκη Χειροπετσέτας Tork 460004
Ανοξείδωτη συσκευή
107,01 €
Θήκη Χειροπετσέτας Tork 552100
Θήκη Χειροπετσέτας Tork 552100
Συσκευή για μικρότερους χώρους
33,11 €
Θήκη Χειροπετσέτων Tork 552108
Θήκη Χειροπετσέτων Tork 552108
Συσκευή για μικρότερους χώρους
33,11 €
Θήκη Χειροπετσέτας Tork 553000
Θήκη Χειροπετσέτας Tork 553000
Συσκευή πλαστική λευκή
34,35 €
Βάση Χειροπετσέτας H3 Tork 553308
Βάση Χειροπετσέτας Tork 553308
Συσκευή πλαστική μαύρη
34,35 €
Βάση Χειροπετσέτας Tork 553100
Βάση Χειροπετσέτας Tork 553100
Συσκευή πλαστική λευκή
26,91 €
Θήκη Χειροπετσέτας H3 Tork 553108
Θήκη Χειροπετσέτας Tork 553108
Συσκευή πλαστική μαύρη
26,91 €