Λεπτομέρειες προϊόντος

9,61 €
Διαθέσιμο απόθεμα - Άμεση αποστολή
Πανίσχυρό όξινο απορρυπαντικό αφαλάτωσης, απολίπανσης κι αρχικού καθαρισμού, δεν περιέχει υδροχλωρικό οξύ
 • Πανίσχυρο όξινο απορρυπαντικό αφαλάτωσης και απολίπανσης
 • Δεν περιέχει υδροχλωρικό οξύ
 • Εξαλείφει γρήγορα τα άλατα και τα βιολογικά υπολείμματα σαπουνιού, λεκέδες σκουριάς, ουρόλιθο, ίχνη τσιμέντου και γύψου
 • Ιδανικό για κουζίνες, μαγειρικά σκεύη, μαχαιροπίρουνα από ανοξείδωτο χάλυβα, γυαλί, δάπεδα, ντουζιέρες και κεραμικά είδη υγιεινής
 • Ιδανικό για προγράμματα HACCP 
 • PH 1
 • Συνιστώμενη Δοσολογία : Αραιώστε σε κρύο νερό σε ποσοστό 1 έως 10%.
 • Τρόπος Χρήσης : Αραιώστε το προϊόν σε κρύο νερό, πλύνετε τις επιφάνειες με σφουγγάρι χρησιμοποιώντας γάντια, στη συνέχεια ξεπλύνετε προσεκτικά με κρύο νερό. Αποφύγετε τη χρήση σε μάρμαρο και φυσική πέτρα.
 • Να μην γίνεται ανάμειξη ή χρήση σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν
 • Προϊόν για επαγγελματική χρήση

             

   

  Συμβατότητα Υλικών & Επιφανειών

    Κύρια Χρήση Σε:  Κεραμικά πλακίδια, Terracotta, Ανοξείδωτο, Laminates

    Συμβατό Με: , Linoleum, Καουτσούκ, PVC, Γυαλί

    Μη Συμβατό Με: Μάρμαρο, Φυσική πέτρα, Τσιμέντο, Φυσικό ξύλο, Υφάσματα, Χαλιά, Ταπετσαρίες, Αλουμίνιο, Ασήμι, Χαλκός

   

  Δηλώσεις επικινδυνότητας

 • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.
 • H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
 • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

        

  Δηλώσεις προφυλάξεων

 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια     
 • P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
 • P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
 • P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P390 Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

   

  *Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Nα τηρείτε τη δοσολογία, τον τρόπο χρήσης και τα μέτρα προφύλαξης, όπως αυτά αναγράφονται στα δεδομένα ασφαλείας και στην ετικέτα του προϊόντος