Λεπτομέρειες προϊόντος

65,72 €
Διαθέσιμο απόθεμα - Άμεση αποστολή
Ισχυρό για καμμένα λίπη
  • Πολύ δυνατό αλκαλικό προϊόν
  • Καθαρίζει επιστρώσεις από καμμένα λίπη σε επιφάνειες
  • Κατάλληλο για φριτέζες, φούρνους, grill, κ.α.
  • Έτοιμο προς χρήση προϊόν 
  • Με υψηλό ιξώδες για κάθετες επιφάνειες
  • Δεν επηρεάζεται από τις μεταβολές θερμοκρασίας του περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση
  • Ξεβγάζεται εύκολα 
  • Πολύ μεγάλη προσοχή στην συμβατότητα και την αντοχή των επιφανειών που θα χρησιμοποιηθεί
  • Δοχείο των 10lt

 

       Δηλώσεις επικινδυνότητας

  • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

      

 

 

*Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Nα τηρείτε τη δοσολογία, τον τρόπο χρήσης και τα μέτρα προφύλαξης, όπως αυτά αναγράφονται στα δεδομένα ασφαλείας και στην ετικέτα του προϊόντος