Λεπτομέρειες προϊόντος

4,27 €
Διαθέσιμο απόθεμα - Άμεση αποστολή
Έτοιμο προς χρήση παπί, χωρίς οξέα, με ενεργό χλώριο, για καθαρισμό και λεύκανση της λεκάνης της τουαλέτας και ουρητήρων, με παχύρευστη σύνθεση και κλίση στο λαιμό που επιτρέπει στο προϊόν να φθάσει σε όλα τα σημεία της λεκάνης της τουαλέτας χωρίς κόπο, κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε μάρμαρο
  • Καθαρίζει και λευκαίνει λεκάνες κι ουρητήρες χωρίς να φθείρει τις επιφάνειες
  • Δεν περιέχει οξέα
  • Με ενεργό χλώριο
  • Κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε μάρμαρο
  • Αφήνει άρωμα στον χώρο
  • Με παχύρευστη σύνθεση
  • Φιάλη με κλίση στον λαιμό για να φθάνει σε όλα τα σημεία της λεκάνης
  • Δρα πολύ γρήγορα
  • PH >11
  • Συνιστώμενη Δοσολογία : Έτοιμο προς χρήση
  • Τρόπος Χρήσης : Πιέστε μια μικρή ποσότητα αναραίωτου προϊόντος στα τοιχώματα της λεκάνης και κάτω από το χείλος. Αφήστε να δράσει για λίγα λεπτά,τρίψτε και βουρτσίστε όπου χρειάζεται και μετά ξεπλύνετε. 
  • Να μην γίνεται ανάμειξη ή χρήση σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν
  • Προϊόν για επαγγελματική χρήση

 

      

 

Συμβατότητα Υλικών & Επιφανειών

  Κύρια Χρήση Σε:  Κεραμικά πλακίδια, Μάρμαρο, Laminates, PVC, Ανοξείδωτο

  Συμβατό Με: Terracotta, Καουτσούκ, Φυσική πέτρα, Τσιμέντο, Γυαλί, Χαλκός

  Μη Συμβατό Με:   Linoleum,  Φυσικό ξύλο, Υφάσματα, Χαλιά, Ταπετσαρίες, Αλουμίνιο, Ασήμι

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας

  • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
  • H319 Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
  • Η412 Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

      

Δηλώσεις προφυλάξεων

  • P273 Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
  • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/μέσα ατομικής προστασίας για το πρόσωπο.
    
  • P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
  • P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
  • P337+ P313 ΕΑΝ ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΕΙ Ο ΟΦΘΑΛΜΙΚΟΣ ΕΡΕΘΙΣΜΟΣ : Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

 

*Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Nα τηρείτε τη δοσολογία, τον τρόπο χρήσης και τα μέτρα προφύλαξης, όπως αυτά αναγράφονται στα δεδομένα ασφαλείας και στην ετικέτα του προϊόντος