Λεπτομέρειες προϊόντος

5,91 €
Διαθέσιμο απόθεμα - Άμεση αποστολή
Συμπυκνωμένο υγρό καθαρισμού τζαμιών κι υαλοπινάκων με την χρήση βρεκτήρα κι υαλοκαθαριστήρα με μεγάλη καθαριστική δράση, ήπιο κι αφρώδες με μεγάλη καθαριστική δύναμη χωρίς να αφήνει γραμμές
 • Ήπιο αφρώδες υγρό καθαρισμού τζαμιών κι υαλοπινάκων με την χρήση βρεκτήρα κι υαλοκαθαριστήρα
 • Συμπυκνωμένο, απαιτεί μικρή ποσότητα
 • Μεγάλη καθαριστική δράση
 • Δεν αφήνει γραμμές στα τζάμια και στις επιφάνειες
 • PH 7
 • Συνιστώμενη Δοσολογία : Αραιώστε σε κρύο νερό σε ποσοστό 0,5% έως 1%.
 • Τρόπος Χρήσης : Αραιώστε το προϊόν σε κρύο νερό, και πλύνετε την γυάλινη επιφάνεια με γούνινο βρεκτήρα εμποτισμένο στο διάλυμα, στεγνώστε την επιφάνεια με υαλοκαθαριστήρα.
 • Να μην γίνεται ανάμειξη ή χρήση σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν
 • Προϊόν για επαγγελματική χρήση

     

   

  Συμβατότητα Υλικών & Επιφανειών

    Κύρια Χρήση Σε:  Γυαλί, Ανοξείδωτο, PVC

    Συμβατό Με: Μάρμαρο, Φυσική πέτρα, Τσιμέντο, Κεραμικά πλακίδια, Terracotta, Linoleum, Καουτσούκ, Laminates

    Μη Συμβατό Με: Φυσικό ξύλο, Υφάσματα, Χαλιά, Ταπετσαρίες, Αλουμίνιο, Ασήμι, Χαλκός

   

  Δηλώσεις επικινδυνότητας

   

 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
 • H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.

      

  Δηλώσεις προφυλάξεων

   

 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια

        

   

 • P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύντε με άφθονο νερό.
 • P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

   

  *Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Nα τηρείτε τη δοσολογία, τον τρόπο χρήσης και τα μέτρα προφύλαξης, όπως αυτά αναγράφονται στα δεδομένα ασφαλείας και στην ετικέτα του προϊόντος