Λεπτομέρειες προϊόντος

36,82 €
Διαθέσιμο απόθεμα - Άμεση αποστολή
Άοσμο αλκαλικό καθαριστικό δαπέδων κι επιφανειών για επίμονες και δύσκολες βρωμιές όπως φυτικά, ζωικά, μηχανικά λίπη, κατάλληλο και για πρόπλυση πολύ βρώμικων οχημάτων, μηχανών, σκαφών, κτλ
 • Άοσμο αλκαλικό καθαριστικό δαπέδων κι επιφανειών για επίμονες και δύσκολες βρωμιές
 • Καθαρίζει κάθε δύσκολη κι επίμονη βρωμιά από φυτικά, ζωικά, μηχανικά λίπη, κτλ
 • Κατάλληλο για πρόπλυση πολύ βρώμικων οχημάτων, μηχανών, σκαφών,κτλ
 • Χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα
 • Ιδιαίτερα κατάλληλο για βιομηχανικά δάπεδα, δάπεδα τρένων, γαλακτοβιομηχανίες, τυροκομεία, σφαγεία, γκαράζ και μηχανολογικές βιομηχανίες
 • Οικονομικό στην δόση
 • PH 14
 • Συνιστώμενη Δοσολογία : Ανακινήστε δυνατά το προϊόν μέχρι να αναμιχθεί καλά πριν τη χρήση κι αραιώστε 2% έως 6% σε κρύο νερό, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης και την βρωμιά.
 • Τρόπος Χρήσης : Πλύνετε τις επιφάνειες με με πιεστικό, με μηχανή πλύσεως δαπέδων, με περιστροφική μηχανή και με σφουγγαρίστρα. Ξεπλένετε πάντα με άφθονο κρύο νερό.
 • Να μην γίνεται ανάμειξη ή χρήση σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν
 • Προϊόν για επαγγελματική χρήση

   

  Συμβατότητα Υλικών & Επιφανειών

    Κύρια Χρήση Σε:  Κεραμικά πλακίδια, Terracotta, Linoleum, Καουτσούκ, PVC, Μάρμαρο, Φυσική πέτρα, Τσιμέντο, Laminates,

    Συμβατό Με: Γυαλί, Ανοξείδωτο

    Μη Συμβατό Με: Φυσικό ξύλο, Υφάσματα, Χαλιά, Ταπετσαρίες, Αλουμίνιο, Ασήμι, Χαλκός

   

  Δηλώσεις επικινδυνότητας

 • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα
 • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα κι οφθαλμικές βλάβες
 • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

   

     

  Δηλώσεις προφυλάξεων

   

 • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια

        

 • P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ.
 • P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά) : Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
 • P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

   

   

  *Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Nα τηρείτε τη δοσολογία, τον τρόπο χρήσης και τα μέτρα προφύλαξης, όπως αυτά αναγράφονται στα δεδομένα ασφαλείας και στην ετικέτα του προϊόντος