Λεπτομέρειες προϊόντος

36,20 €
Διαθέσιμο απόθεμα - Άμεση αποστολή
Πολύ ισχυρό όξινο αφαλατικό, χωρίς υδροχλωρικό οξύ, αφαιρεί πλήρως όλα τα ίχνη αλάτων από οποιαδήποτε δάπεδο κι επιφάνεια ανθεκτική στα οξέα, ιδανικό για τις άκρες της πισίνας
 • Πολύ ισχυρό οξινο απορρυπαντικό αφαλάτωσης για κάθε δάπεδο κι επιφάνεια ανθεκτική στα οξέα
 • Δεν περιέχει υδροχλωρικό οξύ
 • Δεν διαβρώνει μέταλλα
 • Χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα
 • Ιδιαίτερα κατάλληλο για δάπεδα από πέτρα, τερακότα, κλίνκερ, κεραμικά ή άλλα πλακίδια και ανοξείδωτο χάλυβα.
 • PH 1
 • Συνιστώμενη Δοσολογία : Αραιώστε σε κρύο νερό σε ποσοστό 1 έως 5%.
 • Τρόπος Χρήσης : Εφαρμόστε το διάλυμα του προϊόντος ομοιόμορφα πάνω από το δάπεδο, περιμένετε λίγα λεπτά και πλύνετε τις επιφάνειες χρησιμοποιώντας σφουγγαρίστρα, μηχανή μονής βούρτσας ή πλυντήριο/στεγνωτήριο δαπέδου. Ξεπλένετε πάντα με άφθονο κρύο νερό.
 • Να μην γίνεται ανάμειξη ή χρήση σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν
 • Προϊόν για επαγγελματική χρήση

     

   

  Συμβατότητα Υλικών & Επιφανειών

    Κύρια Χρήση Σε:  Κεραμικά πλακίδια, Terracotta

    Συμβατό Με: Γυαλί, Linoleum, Καουτσούκ, PVC, Ανοξείδωτο

    Μη Συμβατό Με: Μάρμαρο, Φυσική πέτρα, Τσιμέντο, Φυσικό ξύλο, Laminates,Υφάσματα, Χαλιά, Ταπετσαρίες, Αλουμίνιο, Ασήμι, Χαλκός

   

  Δηλώσεις επικινδυνότητας

  • H290 Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα
  • H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα κι οφθαλμικές βλάβες
  • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

     

  Δηλώσεις προφυλάξεων

  • P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια

        

 • P301+P330+P331 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΜΕΤΟ.
 • P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά) : Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε την επιδερμίδα με νερό [ή στο ντους].
 • P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Αν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, αν είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
 • P390 Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

   

  *Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Nα τηρείτε τη δοσολογία, τον τρόπο χρήσης και τα μέτρα προφύλαξης, όπως αυτά αναγράφονται στα δεδομένα ασφαλείας και στην ετικέτα του προϊόντος