Λεπτομέρειες προϊόντος

19,60 €
Περιορισμένο Απόθεμα - Θα γίνει έλεγχος κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας σας
Καθαρισμός & απολύμανση χώρων τροφίμων με άδεια Ε.Ο.Φ.
  • Καθαρισμός κι απολύμανση χώρων εστίασης, παρασκευής τροφίμων, μαγειρείων, θάλαμοι συντήρησης τροφίμων, κτλ
  • Πολύ καλή καθαριστική χρήση
  • Βακτηριοκτόνο
  • Μυκητοκτόνο
  • Ιοκτόνο (HIV, HBV, HCV κτλ)
  • Μη τοξικό
  • Άχρωμο
  • Αποτελεσματικό και σε συνθήκες χαμηλών θερμοκρασιών
  • Ενδεικτικός χρόνος δράσης : 15 λεπτά με αραίωση 0,5% (5ml/lt)
  • Περιέχει τεταρτοταγή άλατα αμμωνίου κι αμίνες
  • Εναρμονισμένο με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1276, ΕΝ 1650, ΕΝ 13697, EN 13727, EN 14561, ΕΝ 14562, EN 13624, EN 14476, EN 17111
  • Απολυμαίνει ακολουθώντας την δοσολογία και τον τρόπο χρήσης του κατασκευαστή
  • Διατίθεται σε φιάλη του 2lt 
  • Αρ.Αδείας Ε.Ο.Φ. : 65244/02-09-2013

*Οι παραπάνω πληροφορίες είναι ενδεικτικές. Nα τηρείτε τη δοσολογία, τον τρόπο χρήσης και τα μέτρα προφύλαξης, όπως αυτά αναγράφονται στα δεδομένα ασφαλείας και στην ετικέτα του προϊόντος