μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
5,82 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
4,70 €
Medium abrasive for light cleaning with spray-buffing
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
5,59 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
pad_green_10in
5,37 €
Medium abrasive for wet scrubbing
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
5,08 €
Light abrasive for light cleaning and spray-buffing
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
4,70 €
For dry polishing
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
8,73 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
6,71 €
Medium abrasive for light cleaning with spray-buffing
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
6,71 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
pad_green_12in
6,71 €
Medium abrasive for wet scrubbing
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
6,71 €
Light abrasive for light cleaning and spray-buffing polishing
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
6,71 €
For dry polishing
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
11,64 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
8,73 €
Medium abrasive for light cleaning with spray-buffing
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
8,73 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
pad_green_14in
8,73 €
Medium abrasive for wet scrubbing
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
8,73 €
For dry polishing
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
8,73 €
Light abrasive for light cleaning and spray-buffing polishing
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
11,64 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
9,35 €
Medium abrasive for light cleaning with spray-buffing
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
9,35 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
pad_green_15in
9,35 €
Medium abrasive for wet scrubbing
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
9,35 €
For dry polishing
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
9,35 €
Light abrasive for light cleaning and spray-buffing polishing
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
13,43 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
10,53 €
Medium abrasive for light cleaning with spray-buffing
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
10,53 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
10,53 €
Medium abrasive for wet scrubbing
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
10,53 €
For light cleaning and spray-buffing polishing
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
10,53 €
For dry polishing
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
14,63 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
11,18 €
Medium abrasive for light cleaning with spray-buffing
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
11,18 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
pad_green_17in
11,18 €
Medium abrasive for wet scrubbing
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
11,18 €
For dry polishing
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
11,18 €
Light abrasive for light cleaning and spray-buffing polishing
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
16,34 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
12,76 €
Medium abrasive for light cleaning with spray-buffing
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
12,76 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
pad_green_18in
12,76 €
Medium abrasive for wet scrubbing
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
12,76 €
Low abrasive for light cleaning and spray-buffing
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
12,76 €
For dry polishing
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
14,00 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
17,91 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
13,88 €
Medium abrasive for light cleaning with spray-buffing
pad_green_20in
13,88 €
Medium abrasive for wet scrubbing
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
13,88 €
For light cleaning and spray-buffing polishing
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
13,88 €
For dry polishing
καφε τσόχα περιστροφικής μηχανής
17,91 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
μαύρη τσόχα περιστροφικής μηχανής
21,48 €
Very aggressive for stripping, buffing and burnishing
μπλε τσόχα περιστροφικής μηχανής
14,56 €
Medium abrasive for light cleaning with spray-buffing
pad_green_22in
17,91 €
Medium abrasive for wet scrubbing
λευκή τσόχα περιστροφικής μηχανής
17,91 €
For dry polishing
κόκκινη τσόχα περιστροφικής μηχανής
17,91 €
For light cleaning and spray-buffing polishing