Σχεδόν όλα τα πόσιμα νερά περιέχουν άλατα. Με τη θέρμανση του νερού τα άλατα διασπώνται και μέσω των υδρατμών επικάθονται στις επιφάνειες του μπάνιου ή της κουζίνας. Το πρόβλημα των κοινών απορρυπαντικών - πέρα από την αμφιλεγόμενη αποτελεσματικότητα τους - είναι η φθορά που προκαλούν στις επιφάνειες αλλά και η έντονη οσμή που παράγουν λόγω των ισχυρών - ως κι επικίνδυνων πολλές φορές - οξέων που περιέχουν. Με τα προϊόντα καθαρισμού χώρων υγιεινής εξασφαλίζουμε τον ασφαλή καθαρισμό των χώρων από τα άλατα και σε συνδυασμό με τις βακτηριοστατικές τους ιδιότητες εξουδετερώνεται την δράση της πλειονότητας των μικροβίων και των μικροοργανισμών.